Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie projektów energetycznych

Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie projektów energetycznych obejmuje analizę i optymalizację systemów energetycznych przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów eksploatacyjnych systemu.

W zależności od  rodzaju i specyfiki istniejącego systemu energetycznego określane są możliwości techniczne modyfikacji infrastruktury energetycznej przedsiębiorstwa.

W zakresie doradztwa firma FOTON wskazuje także możliwości pozyskania środków inwestycyjnych na działania wskazane w analizach technicznych.

Zakres doradztwa technicznego i inwestycyjnego obejmuje m.in.:

  • analizę możliwości modernizacji energetycznych ;
  • określenie założeń technicznych i energetycznych modernizacji systemu ;
  • kompleksowe opracowanie projektu strategii energetycznej, od sformułowania wstępnych założeń i wykonania analizy strategicznej stanu początkowego aż do wdrożenia jej do praktycznej realizacji ;
  • wskazanie możliwości pozyskania środków na inwestycję ;
  • przygotowanie analiz projektów inwestycyjnych oraz biznes-planów i studiów wykonalności ;
  • procedowanie pozyskania środków z funduszy unijnych ;
  • doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia przetargów ;
  • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie inwestycji ;
  • rozliczenie inwestycji w jednostce zarządzającej.

Zapraszamy do współpracy !

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.