Kogeneracja

Kogeneracja (CHP) to technologia umożliwiająca skojarzoną produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednym źródle. Najczęstszym paliwem wykorzystywanym w tej technologii jest gaz ziemny, biogaz lub biomasa w formie zrębki drzewnej lub pelletu.  Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Kogeneracja staje się obecnie coraz istotniejszą alternatywą dla zakupu energii zasilającej zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne z publicznej sieci energetycznej.

Nasza firma zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w zakresie doboru, analiz techniczno-ekonomicznych, studium wykonalności oraz pozyskania środków dla budowy systemów kogeneracyjnych.

Podmiotami, u których jest duża zasadność budowy źródeł kogeneracyjnych to m.in.:

  • szpitale i obiekty opieki zdrowotnej,
  • hotele i ośrodki wypoczynkowe,
  • zakłady przemysłu przetwórczego,
  • chłodnie i mroźnie,
  • duże gospodarstwa rolne,
  • przedsiębiorstwa energetyczne.

Zapraszamy do wspólnej realizacji przedsięwzięć !

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.