Zrównoważone projektowanie

Jako zespół inżynierów, specjalizujących się w różnych dziedzinach, staramy się tworzyć projekty oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, aby nasze projekty były wykonane ze świadomością nie tylko techniczną, ale również ekonomiczną i ekologiczną.

Zrównoważone projektowanie traktuje budynek jako żywy organizm. W tym stylu projektowania należy uwzględnić m.in.:

  • Lokalizację i orientację budynku,
  • Bryłę budynku,
  • Ochronę cieplną budynku,
  • Rozpływ energii w budynku,
  • Zarządzanie energią w budynku,
  • Zużycie wody w budynku,
  • Dostępne źródła energii,
  • Charakterystykę pracy budynku.

 

Wszystkie te aspekty należy ze sobą powiązać, aby dokładnie poznać wymagania, jakie musi spełnić nowo projektowany budynek.

Zrównoważony rozwój to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Rzecz w tym, aby dążąc do dobrego życia nie zniszczyć przyrody, od której uzależnione jest życie na Ziemi, nie wyczerpać wszystkich zasobów naturalnych w następstwie czego nie zostanie ich dla ludzi, którzy będą tu żyli w przyszłości, ani też dążąc do poprawy jakości własnego życia nie skazywać na biedę innych.

Gerwin M. Lokalne inicjatywy rozwojowe

Jako bazę, w zakresie tworzonych przez nas projektów, traktujemy nasze kompleksowe wykształcenie, ale również ciągle zdobywane doświadczenie w branży. Chcemy, aby każdy projekt wpisywał się w idee zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.